Logo Yeshivath Sharashim

Onze visie

Yeshivath Sharashim is via het Web lopend onderwijs voor deelnemers over de hele wereld - zowel voor Joodse als niet-Joodse mensen die op zoek zijn naar God en Zijn woord - om tot een dieper verstaan te komen van de Hebreeuwse Bijbel en andere godsdienstige klassiekers. De lessen worden gegeven in live en interactieve video sessies met de bedoeling om door te dringen in de betekenis van de originele tekst. Naast de livesessies, bestaat de website uit archieven van eerdere audio en video opnamen met gerelateerde oorspronkelijke sheets. De oprichter, Rabbijn Chaim Eisen, geeft al dertig jaar onderricht aan publiek met lessen uit de Bijbel, Bijbelse commentaren en Joodse filosofische gedachten.

Yeshivath Sharashim wil de deelnemers wereldwijd toerusten met het meest potentiële middel dat beschikbaar is: kennis - ultieme kennis van God. In de huidige tijd, kunnen we een bijna tastbaar besef waarnemen van groeiende honger en dorst, zoals de profeet Amos tot uitdrukking brengt: "Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden, geen honger naar brood en geen dorst naar water, maar om de woorden des Heren te horen" (Amos 8:11). We weten dat aan het eind deze honger en dorst gelest zullen worden wanneer "de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken" (Jesaja 11:9).

In de praktijk, openbaart de honger en dorst zich op verschillende manieren aan verschillende mensen. Het is tragisch dat een groot gedeelte van de wereld zo ver van God is afgedwaald, dat alleen een amoureuze leegte blijft: een woeste ontevredenheid met een leven verstoken van ware betekenis, richtingloos tot een oplossing. Misschien is nog tragischer de toestand van - zowel Joodse als niet Joodse gelovigen - die standvastig blijven in een religieuze toewijding, die niet langer inspireert of doet inspireren. Zij smachten naar de levende vitaliteit, die je ontvangt als je dichter bij God zou zijn, maar zijn het contact met Hem en Zijn woord verloren.

Yeshivath Sharashim stelt dat, zoals in Amos' profetie, het horen van "de woorden van God" de oplossing is. Ver van oppervlakkige citaten uit het woord of latere verschenen religieuze werken, moeten we juist menselijke theologische, filosofische en geestelijke problemen baseren op serieuze confronterende oorsponkelijke teksten. Alleen bij het beantwoorden van de vraag "Wat zegt God's woord?" kunnen we de vraag benaderen "Wat zegt God's woord tegen ons?" Dit is de focus van al onze educatieve programma's: Diep speuren in welke bronnen het onderwerp van discussie ook zijn en welke impact de stille boodschappen hebben op onze levens.

Yeshivath Sharashim is een mandaat met praktische toepassingen van een werk dat voortdurend in beweging is. Eén van de eerste educatieve programma's is een wekelijkse inspirerende webcast met progressieve, serieuze gedachten uit de Hebreeuwse Bijbel, beginnend met het wekelijkse Torahgedeelte dat gelezen wordt in de synagogen op Shabbat. Het volgen van deze studies vereist geen bekwaamheid in de Hebreeuwse geschriften. Hoewel het wel vereist dat de geestelijk gevoelige toehoorders, zowel Joden als niet Joden, oprecht zoeken en streven naar een verbinding op een dieper niveau van God's eerste en opmerkelijkste openbaring voor de mensheid - de Hebreeuwse Bijbel.

Een andere belangrijke focus in Yeshivath Sharashim's educatieve programma's is directe, onbemiddelde confrontatie met de tijdloze klassiekers van de Joodse gedachten. Een systematische, tekstgebaseerde benadering strekt zich uit tot methodologische en kritische analyses, door de originelen en door de originele stukken in beweging te komen. Gelijktijdige, belangrijke ideeën met algemene, religieuze en specifieke Joodse filosofieën, zijn ontwikkeld en vereisen een scherp inzicht. Wij geloven dat deze werken het Judaïstische fundament het meest uitgebreid verwoorden en het meest relevant zijn, om de tegenwoordige geloofscrisis het hoofd te bieden.

Toegewijde deelnemers verwachten te groeien, beginnend bij primaire bronnen, ruwe materialen tot ze een eigen gelovige filosofie kunnen formuleren. Op het eind dagen we hen uit om deskundigheid naar zich toe te trekken in alle onderdelen van de Torah en algemene kennis en stellen hen in staat om het te vertalen tot filosofie, ze samen te vatten in een praktische verbintenis in hun levens. Er zijn vele legitieme "goede" antwoorden. Dit is een levenslang streven alles te omvatten. Yeshivath Sharashim wil het initiatief nemen om aanvullende educatieve programma's te ontwikkelen om dit doorlopende proces te bevorderen.

De bestemming van al deze programma's is zoals de Joden dit bevestigen in hun gebed, drie keer per dag: "om de wereld te verbeteren door het bestuur van De Almachtige" ("Aleinu"). Vandaag de dag, misschien meer dan eerder, bevorderd dit doel een verplichting voor ons allemaal - Joden en niet Joden. Net als een in handleiding, autoriseert God's Torah ons, om het hoogste na te streven in onze levens. Deze goede studie informeert en inspireert, roept ons op alles te zijn, wie we zijn, altijd. Uiteindelijk zal het ons trainen en veranderen, om Goddelijke vaten van liefde en vriendelijkheid te zijn, tot zegen voor allen. Yeshivath Sharashim is een vorm om te helpen deze doelen te realiseren.